Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs públic per proveir 5 places de professorat associat (Desembre 2023)

Data de publicació:
21-12-2023
Data de modificació:
19-01-2024
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Convocatòria de concurs públic per proveir 5 places de professorat associat (Desembre 2023)
21/12/2023 13:22 - Registre de publicació

En el dia d'avui es fa pública la resolució de la Universitat de Barcelona per la qual es convoquen concursos públics per a la selecció de professorat associat.

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 22 de desembre de 2023 i finalitza el 12 de gener de 2024, ambdós inclosos.

Per participar en la convocatòria cal accedir a la sol·licitud disponible en línia al següent link: formulari de sol·licitud, el qual romandrà operatiu durant el termini de presentació de sol·licituds. 

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió i el procediment, us podeu adreçar a partir del dia 22 de desembre a les oficines d'afers generals de les administracions de centre corresponents indicades a l'annex de la Resolució.

Renúncia a una sol·licitud presentada
19/01/2024 11:18 - Registre de publicació

Per renunciar a una sol·licitud presentada, podreu fer-ho mitjançant aquest tràmit electrònic: https://tramitsperseu.ub.edu/concursPdi/faces/inici.xhtml?id=331

 

Tràmit d'esmenes
19/01/2024 11:50 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Seu electrònica