Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat de torn lliure

Data de publicació:
03-04-2018
Data de modificació:
17-10-2018
Estat:
Oberta

RSS

23 publicacions
Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat de torn lliure
03/04/2018 12:35 - Registre de publicació

En el BOE de dia 3 d’abril de 2018, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen places del cos de catedràtics d’universitat de torn lliure.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a: Personal Acadèmic, Recinte de la Maternitat, Travessera de les Corts 131-159 (Pavelló Rosa). Telèfons de contacte 93.402.17.35 – 93.402.17.45

El termini de presentació d’instàncies comença el dimecres dia 4 d’abril de 2018 i finalitza el dia 2 de maig de 2018 (ambdós inclosos). La documentació a presentar amb la instància es relaciona a les bases de la convocatòria.

Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB)

Llistat provisional de persones admeses al concurs d'accés entre el professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat de torn lliure
Llistat definitiu de persones admeses al concurs d'accés a places del cos docent de catedràtics d'universitat de torn lliure. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos.
Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica per a places de catedràtics d'universitat de torn lliure
13/07/2018 12:44 - Registre de publicació

L'acte de constitució del concurs del departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica, àrea de coneixement de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica es realitzarà el proper 30 de juliol de 2018 a les 9 hores a la Sala de Juntes de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i a la mateixa sala a les 9:30 hores.

Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Edafologia i Química Agrícola per a places de catedràtics d'universitat de torn lliure
16/07/2018 16:03 - Registre de publicació

L'acte de constitució del departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient, àrea de coneixement d'Edafologia i Química Agrícola es realitzarà el proper 3 de setembre de 2018 a les 8:30 hores a la Sala de Juntes de la Facultat de Farmàcia.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i a la mateixa sala a les 9 hores.

Calendari de fases del concurs de l'àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació per a places de catedràtics d'universitat de torn lliure
17/07/2018 10:58 - Registre de publicació

L'acte de constitució del departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació, àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de l'Educació es realitzarà el proper 20 de juliol de 2018 a les 9:30 hores a la Sala de Graus de la Facultat de Psicologia.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i a la mateixa sala a les 10 hores.

Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Literatura Espanyola per a places de catedràtic d'universitat de torn lliure
19/07/2018 09:48 - Registre de publicació

L'acte de constitució del departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació, àrea de coneixement de Literatura Espanyola es realitzarà el proper 13 de setembre de 2018 a les 9:30 hores al Saló de Graus de la Facultat de Filologia.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc.

Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Història d'Amèrica per a places de catedràtics d'universitat de torn lliure
25/07/2018 09:08 - Registre de publicació

L'acte de constitució del departament d'Història i Arqueologia, àrea de coneixement d'Història d'Amèrica es realitzarà el proper 6 de setembre de 2018 a les 9 hores al Seminari Àrea Història d'Amèrica de la Facultat de Geografia i Història.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Propostes de provisió de plaça del concurs d'accés entre professorat acreditat a places de catedràtics d'universitat de torn lliure
Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Física de la Terra per a places de catedràtics d'universitat de torn lliure
31/07/2018 13:22 - Registre de publicació

L'acte de constitució del departament de Física Aplicada, àrea de coneixement de Física de la Terra es realitzarà el proper 14 de setembre de 2018 a les 08:00 hores al Seminari DAM 724 de la Facultat de Física.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 08:45 hores.

Seu electrònica