Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Facultat de Biologia

Data de publicació:
30-04-2024
Data de modificació:
21-05-2024
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Resolució de la degana per la qual es fa pública la llista provisional d'admessos i exclosos al concurs públic per proveir diverses places de professorat associat adscrites a la Facultat de Biologia
09/05/2024 14:42 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic.

 

 

El termini per reparar el defecte o l'error o completar la documentació comença el dia 10 de maig de 2024 i finalitza el 16 de maig de 2024, ambdós inclosos.

 

 

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució de la degana per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos al concurs públic per proveir diverses places de professorat associat adscrites a la Facultat de Biologia
Seu electrònica