Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Facultat d'Economia i Empresa

Data de publicació:
30-04-2024
Data de modificació:
22-05-2024
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Facultat d'Economia i Empresa
30/04/2024 11:30 - Registre de publicació

Comissions:

Tornar a la convocatòria

Resolució del degà per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs públic per a l'estabilització de professorat associat de la Facultat d'Economia i Empresa
10/05/2024 08:45 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic.

El termini per reparar el defecte o l'error o completar la documentació comença el dia 13 de maig de 2024 i finalitza el 17 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució del degà per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs públic per a l'estabilització de professorat associat de la Facultat d'Economia i Empresa
Seu electrònica