Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Facultat d'Educació

Data de publicació:
30-04-2024
Data de modificació:
30-05-2024
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Facultat d'Educació
30/04/2024 11:35 - Registre de publicació

Comissions:

Tornar a la convocatòria

Resolució de la degana per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs per a l'estabilització de professorat associat de diverses places adscrites a la Facultat d'Educació
08/05/2024 14:19 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar l'error o defecte que hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, del 9 de maig al 15 de maig de 2024, ambdós inclosos, a comptar de l'endemà de la publicació de la llista provicional de persones admeses i excloses mitjançant el tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució de 17 de maig de 2024, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs per a l'estabilització de professorat associat de la Facultat d'Educació, convocades per resolució del rector de 12 d'abril de 2024 (DOGC núm. 9145 del 18 d'abril de 2024)
Resolució de la degana per la qual es fa pública la modificació de la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs per a l'estabilització de professorat associat de la Facultat d'Educació, convocades per resolució del rector de 12 d'abril de 2024 (DOGC núm. 9145 del 18 d'abril de 2024)
Seu electrònica