Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Facultat d'Infermeria

Data de publicació:
30-04-2024
Data de modificació:
15-05-2024
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Resolució de 7 de maig de 2024, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs per a l'estabilització de professorat associat de la Facultat d'Infermeria, convocades per resolució del rector de 12 d'abril de 2024 (DOGC núm. 9145 del 18 d'abril de 2024)
07/05/2024 17:12 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, del 8 de maig al 14 de maig de 2024 ambdós inclosos, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució de 15 de maig de 2024, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs per a l'estabilització de professorat associat de la Facultat d'Infermeria, convocades per resolució del rector de 12 d'abril de 2024 (DOGC núm. 9145 del 18 d'abril de 2024)
Seu electrònica