Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Data de publicació:
30-04-2024
Data de modificació:
16-05-2024
Estat:
Oberta

RSS

5 publicacions
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
30/04/2024 11:52 - Registre de publicació

Comissions:

Tornar a la convocatòria

Resolució de 7 de maig de 2024, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs per a l'estabilització de professorat associat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Bellvitge, convocades per resolució del rector de 12 d'abril de 2024 (DOGC núm. 9145 del 18 d'abril de 2024)
07/05/2024 16:44 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, del 8 de maig al 14 de maig de 2024 ambdós inclosos, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució de 8 de maig de 2024 per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs per a l'estabilització de professorat associat (Campus Clínic) convocades per resolució del rector de data 12 d'abril de 2024 (DOGC núm. 9145 de 18 d'abril de 2024)
08/05/2024 16:13 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, del 9 de maig al 15 de maig de 2024 ambdós inclosos, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució de 15 de maig de 2024, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs per a l'estabilització de professorat associat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Bellvitge, convocades per resolució del rector de 12 d'abril de 2024 (DOGC núm. 9145 del 18 d'abril de 2024)
Resolució de 16 de maig de 2024, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs per a l'estabilització de professorat associat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Clínic, convocades per resolució del rector de 12 d'abril de 2024 (DOGC núm. 9145 del 18 d'abril de 2024)
Seu electrònica