Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Bellvitge

Data de publicació:
03-05-2024
Data de modificació:
03-06-2024
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Places de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Bellvitge
03/05/2024 09:50 - Registre de publicació

Departament de Ciències Clíniques

Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

Tornar a la convocatòria

Resolució de 7 de maig de 2024, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs per a la selecció de professorat associat mèdic adscrites a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Bellvitge, convocades per resolució del rector de 12 d'abril de 2024 (DOGC núm. 9145 del 18 d'abril de 2024)
07/05/2024 12:03 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, del 8 de maig al 14 de maig de 2024 ambdós inclosos, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic

 

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

 

Resolució de 15 de maig de 2024, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs per a la selecció de professorat associat mèdic adscrites a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Bellvitge, convocades per resolució del rector de 12 d'abril de 2024 (DOGC núm. 9145 del 18 d'abril de 2024). Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre el concurs
Resolució del degà per la qual es modifica la composició de la comissió de selecció de la plaça 32401 de Departament de Ciències Clíniques corresponent al concurs per a la selecció de professorat associat mèdic adscrita a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (campus Bellvitge)
Seu electrònica