Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Data de publicació:
06-05-2024
Data de modificació:
18-06-2024
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Resolució del degà, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs de les places de professorat lector en règim de contracte laboral temporal adscrites a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
31/05/2024 14:38 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos mitjançant el tràmit telemàtic específic.

El termini per reparar el defecte o l'error comença el dia 3 de juny de 2024 i finalitza el 14 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució del degà, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs de les places de professorat lector en règim de contracte laboral temporal adscrites a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Resolució de rectificació d'errors materials de l'Annex II a la resolució de la llista definitiva de persones admeses i excloses del concurs de places de professor lector en règim de contracte laboral temporal adscrites a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Seu electrònica