Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs públic per proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, amb finançament a càrrec del projecte TIMe experience in Europe's Digital age (TIMED) Ref. PCI2022-135016-2, MICIU/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR, IP: Dra. Núria Codina Mata (POST29017052024)

Data de publicació:
17-05-2024
Data de modificació:
14-06-2024
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Convocatòria de concurs públic per proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, amb finançament a càrrec del projecte TIMe experience in Europe's Digital age (TIMED) Ref. PCI2022-135016-2, MICIU/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR, IP: Dra. Núria Codina Mata (POST29017052024)
17/05/2024 13:50 - Registre de publicació

En el dia d'avui es fa pública la resolució del degà de la Facultat de Psicologia, per delegació del Rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es convoca a concurs públic la provisió d'un contracte d’investigador postdoctoral en el Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, amb finançament a càrrec del projecte TIMe experience in Europe's Digital age (TIMED) Ref. PCI2022-135016-2, finançat per MICIU/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR, IP: Dra. Núria Codina Mata (POST29017052024) 

 

El termini de presentació de sol·licituds és del 21 de maig al 3 de juny de 2024, ambdós inclosos 

 

Euraxess
Resolució per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i la composició de la comissió de selecció corresponent al concurs públic per proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, amb finançament a càrrec del projecte TIMe experience in Europe's Digital age (TIMED) Ref. PCI2022-135016-2, finançat per MICIU/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR, IP: Dra. Núria Codina Mata (POST29017052024)
Correcció d'errades a la resolució del degà de la Facultat de Psicologia de 17 de maig de 2024, per la qual es convoca un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa a càrrec del projecte TIMe experience in Europe's Digital age (TIMED) Ref. PCI2022-135016-2, MICIU/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR, IP: Dra. Núria Codina Mata (POST29017052024)
Seu electrònica