Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012.

Data de publicació:
16-05-2018
Data de modificació:
20-09-2018
Estat:
Oberta
7 publicacions
Convocatòria de concurs de places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012.
16/05/2018 10:39 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 16 de maig de 2018, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna, vinculades amb l’Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Hospital el 15 de juny de 2012.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa)

El termini de presentació d’instàncies comença el dijous dia 17 de maig de 2018 i finalitza el dia 14 de juny de 2018 (ambdós inclosos). Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol·licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB)

Llistat provisional de persones admeses al concurs de places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
Llistat definitiu de persones admeses al concurs de places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Medicina Preventiva i Salut Pública
23/07/2018 12:19 - Registre de publicació

L'acte de constitució del departament de Medicina, àrea de coneixement de Medicina Preventiva i Salut Pública es realitzarà el proper 27 de juliol de 2018 a les 8:30 hores a l'Aula 14 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i a la mateixa aula a les 9 hores.

Proposta de provisió de plaça de concurs de places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012.
Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Medicina del concurs de places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
13/09/2018 12:54 - Registre de publicació

L'acte de constitució del concurs del departament de Medicina, àrea de coneixement de Medicina es realitzarà el proper dia 18 de setembre de 2018 a les 8:30 hores a l'Aula 15 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9 hores.

Noves propostes de provisió de plaça de concurs de places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012
Seu electrònica