Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012.

Data de publicació:
16-05-2018
Data de modificació:
05-12-2018
Estat:
Oberta

RSS

7 publicacions
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012.
16/05/2018 13:40 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 16 de maig de 2018, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l’Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Hospital el 15 de juny de 2012.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa)

El termini de presentació d’instàncies comença el dijous dia 17 de maig de 2018 i finalitza el dia 14 de juny de 2018 (ambdós inclosos). Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol·licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB)

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de correcció d'errades a la Resolució de 6 de març de 2018, per la qual es convoquen a concurs diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012
Llistat provisional de persones admeses i excloses de diverses places de professorat agregat permanenet vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
Resolució de 12 de juliol de 2018, de rectificació d'errades en relació amb les resolucions de 6 de març de 2018, per les quals es convoquen a concurs diverses places de personal acadèmic de la Universitat de Barcelona
Llistat defintiu de persones admeses i excloses al concurs de places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona. Nomenament del membres de les comissions que han de resoldre els concursos.
Propostes de provisió de plaça del concurs de places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
Noves propostes de provisió de plaça del concurs de places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
Seu electrònica