Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'accés diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012.

Data de publicació:
22-05-2018
Data de modificació:
28-11-2018
Estat:
Oberta

RSS

8 publicacions
Convocatòria de concurs d'accés diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012.
22/05/2018 09:24 - Registre de publicació

En el BOE de 22 de maig de 2018 i DOGC de 24 de maig de 2018, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen a concurs d’accés diverses places del cos docent de professor titular d’universitat, vinculades amb l’Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa)

El termini de presentació d’instàncies comença el dimecres dia 23 de maig de 2018 i finalitza el dia 19 de juny de 2018 (ambdós inclosos). Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol·licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB)

Llistat provisional de persones admeses i excloses del concurs de diverses places de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
Llistat definitiu de persones admeses i excloses del concurs de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos.
Calendari de fases del concurs del Departament de Medicina per a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
05/11/2018 10:18 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça del cos docent de professor titular d'universitat, vinculada amb l'Hospital Clínic de Barcelona, del Departament de Medicina, àrea de coneixement de Medicina es reunirà el proper dia 13 de novembre de 2018 a les 8:30 hores a l'Aula 10 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i a la mateixa aula a les 9 hores.

Resolució del nomenament de la nova comissió que ha de resoldre el concurs d'accés de la plaça de professor titular d'universitat, vinculada amb l'Hospital Clínic, del Departament de Medicina, àrea de coneixement de Medicina
Propostes de provisió de plaça del concurs d'accés a places de professor titutar d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
Calendari de fases del concurs del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques per a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
26/11/2018 13:39 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça del cos docent de professor titular d'universitat, vinculada amb l'Hospital Clínic de Barcelona, del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, àrea de coneixement de Traumatologia i Ortopèdia es reuneix el 26 de novembre de 2018 a les 9 hores a l'Aula 11 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Campus Clínic.

L'acte de presentació es fa el mateix dia i a la mateixa sala a les 9:30 hores.

Noves propostes de provisió de plaça del concurs d'accés a places de professor titutar d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
Seu electrònica