Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)

Data de publicació:
21-01-2019
Data de modificació:
25-07-2019
Estat:
Oberta

RSS

35 publicacions
Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
21/01/2019 09:16 - Registre de publicació

En el BOE de dia 21 de gener de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen places del cos de catedràtics d’universitat (torn lliure).

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a: Personal Acadèmic, Recinte de la Maternitat, Travessera de les Corts 131-159 (Pavelló Rosa). Telèfons de contacte 93.402.17.35 – 93.402.17.45

El termini de presentació d’instàncies comença el dimarts 22 de gener de 2019 i finalitza el dia 18 de febrer de 2019 (ambdós inclosos). La documentació a presentar amb la instància es relaciona a les bases de la convocatòria.

Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB)

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure). Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
Calendari de fases del concurs del Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
23/04/2019 13:28 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial, àrea de coneixement d'Història i Institucions Econòmiques, perfil docent i investigador d'Història i Institucions Econòmiques, es reunirà el proper dia 26 d’abril de 2019 a les 13:00 hores a la Sala de Graus de la Facultat d'Economia i Empresa.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 13:10 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
23/04/2019 13:57 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret, àrea de coneixement de Dret Constitucional, es reunirà el proper dia 26 d’abril de 2019 a les 9:30 hores a la Sala de Graus de la Facultat de Dret.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
23/04/2019 14:08 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia, àrea de coneixement de Nutrició i Bromatologia, perfil docent de Nutrició i ciència dels aliments, perfil investigador de Lípids i compostos bioactius a la cadena alimentària, es reunirà el proper dia 9 de maig de 2019 a les 17:30 hores a la Sala de Reunions del Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació (Campus Diagonal).

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 18:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
24/04/2019 14:26 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, àrea de coneixement de Metodologia de les Ciències del Comportament, perfil docent de Dissenys de recerca, perfil investigador de Dissenys i anàlisi de dades longitudinals en psicologia, es reunirà el proper dia 14 de maig de 2019 a les 10:00 hores a la Sala de Graus de la Facultat de Psicologia.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament d'Economia per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
24/04/2019 14:45 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament d’Economia, àrea de coneixement de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica, perfil docent i investigador de Creixement econòmic, es reunirà el proper dia 9 de maig de 2019 a les 11:00 hores a la Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 11:15 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
25/04/2019 12:10 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia, àrea de coneixement de Nutrició i Bromatologia, perfil docent de Nutrició i ciència dels aliments, perfil investigador de Components bioactius, es reunirà el proper dia 15 de maig de 2019 a les 9:00 hores a la Sala de Juntes de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
26/04/2019 11:10 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada, àrea de coneixement de Mètodes Quantitatius per a l’Economia i l’Empresa, perfil docent i investigador de Quantificació de riscos, es reunirà el proper dia 15 de maig de 2019 a les 10:45 hores a la Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 11:00 hores.

Seu electrònica