Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)

Data de publicació:
21-01-2019
Data de modificació:
20-06-2019
Estat:
Oberta

RSS

41 publicacions
Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
21/01/2019 09:39 - Registre de publicació

En el BOE de dia 21 de gener de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen places del cos de catedràtics d’universitat (promoció interna).

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a: Personal Acadèmic, Recinte de la Maternitat, Travessera de les Corts 131-159 (Pavelló Rosa). Telèfons de contacte 93.402.17.35 – 93.402.17.45

El termini de presentació d’instàncies comença el dimarts 22 de gener de 2019 i finalitza el dia 18 de febrer de 2019 (ambdós inclosos). La documentació a presentar amb la instància es relaciona a les bases de la convocatòria.

Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB)

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna). Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
Calendari de fases del concurs del Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
23/04/2019 13:42 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial, àrea de coneixement d’Història i Institucions Econòmiques, es reunirà el proper dia 26 d’abril de 2019 a les 9:30 hores a la Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:40 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
25/04/2019 11:50 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, àrea de coneixement Filologia Catalana, perfil docent i investigador de Dialectologia catalana i història de la llengua catalana, es reunirà el proper dia 8 de maig de 2019 a les 11:30 hores a la Sala de Professors de la Facultat de Filologia.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 12:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
26/04/2019 09:30 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, àrea de coneixement de Biologia Cel·lular, perfil docent de Biologia cel·lular i cultius cel·lulars, perfil investigador de Sistemes de cultius cel·lulars complexos, es reunirà el proper dia 24 de maig de 2019 a les 9:00 hores a l’Aula A15 (antiga 33). Aulari de la Facultat de Biologia.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Filosofia per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
26/04/2019 11:24 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament de Filosofia, àrea de coneixement de Filosofia, perfil docent i investigador de Filosofia contemporània, es reunirà el proper dia 20 de maig de 2019 a les 9:30 hores a l’Aula Seminaris de la Facultat de Filosofia.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
26/04/2019 11:57 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient, àrea de coneixement de Microbiologia, perfil docent i investigador de Bacteriologia, es reunirà el proper dia 7 de juny de 2019 a les 10:00 hores a la Sala de Juntes de la Facultat de Farmàcia.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Dinàmica de la terra i de l'Oceà per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
29/04/2019 12:01 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà, àrea de coneixement de Estratigrafia, perfil docent de Estratigrafia i sedimentologia, perfil investigador de Sedimentologia i paleoclimatologia de medis continentals, es reunirà el proper dia 29 de maig de 2019 a les 9:00 hores a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de la Terra.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
30/04/2019 10:55 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà, àrea de coneixement de Física de la Terra, perfil docent de les pròpies de l’àrea, perfil investigador de Sismologia associada a moviments de massa, es reunirà el proper dia 20 de maig de 2019 a les 10:00 hores a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de la Terra.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:45 hores.

Seu electrònica