Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (84 places)

Data de publicació:
26-04-2019
Data de modificació:
28-11-2019
Estat:
Oberta

RSS

137 publicacions
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (84 places)
26/04/2019 10:30 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 26 d’abril de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dilluns dia 29 d’abril de 2019 i finalitza el dia 27 de maig de 2019 (ambdós inclosos). Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

Enllaç a l'Acord sobre la desvinculació acadèmica com a requisit per accedir a la categoria de professorat permanent (Catedràtic i Agregat) i com a mèrit per accedir a la categoria de professorat lector (aprovat en Comissió Delegada de Personal Docent i Investigador el 22 d'octubre de 2018).

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (84 places)
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (84 places). Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
Calendari de fases del concurs del Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
09/07/2019 11:54 - Registre de publicació

L’acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica, àrea de coneixement d’Infermeria, perfil docent de Fonaments d’infermeria, perfil investigador de Les pròpies de l’àrea, es reunirà el proper dia 11 de juliol de 2019 a les 15:00 hores a la Sala de Juntes de l’Escola d’Infermeria.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 15:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Sociologia per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
09/07/2019 12:49 - Registre de publicació

L’acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Sociologia, àrea de coneixement de Sociologia, perfil docent de Canvi i desenvolupament social, perfil investigador de Canvi i desenvolupament social, es reunirà el proper dia 15 de juliol de 2019 a les 9:00 hores a la Sala de Recepcions de la Facultat d’Economia i Empresa.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament d'UFR Treball Social per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
10/07/2019 08:48 - Registre de publicació

L’acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament d’UFR Treball Social, àrea de coneixement de Treball Social i Serveis Socials, perfil docent de Les pròpies de l’àrea, perfil investigador de Les pròpies de l’àrea, es reunirà el proper dia 11 de juliol de 2019 a les 8:00 hores a la Sala Hannah Arendt de la Facultat d’Educació.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 8:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
10/07/2019 09:04 - Registre de publicació

L’acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, àrea de coneixement de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, perfil docent d’Inclusió i Educació, perfil investigador d’Inclusió i Educació, es reunirà el proper dia 16 de juliol de 2019 a les 9:00 hores a la Sala Júlia V. Espin de la Facultat d’Educació.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
10/07/2019 09:23 - Registre de publicació

L’acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, àrea de coneixement de Genètica, perfil docent d’Enginyeria Genètica, perfil investigador de Genètica de la Regeneració, es reunirà el proper dia 11 de juliol de 2019 a les 10:00 hores a l’Aula de Graus de la Facultat de Biologia.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
10/07/2019 09:42 - Registre de publicació

L’acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació, àrea de coneixement de Llengua Espanyola, perfil docent Llengua Espanyola (sincronia), perfil investigador de Llengua Espanyola i Sociopragmàtica, es reunirà el proper dia 15 de juliol de 2019 a les 10:30 hores a la Sala de Professors de la Facultat de Filologia.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 11:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
10/07/2019 10:04 - Registre de publicació

L’acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos, àrea de coneixement de Filologia Francesa, perfil docent de Literatura Francesa, perfil investigador de Literatura Francesa dels ss. XIX i XX, es reunirà el proper dia 15 de juliol de 2019 a les 11:00 hores a l'Aula 0.3 de la Facultat de Filologia.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 12:00 hores.

Seu electrònica