Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2006

Data de publicació:
22-05-2019
Data de modificació:
17-10-2019
Estat:
Oberta

RSS

9 publicacions
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2006
22/05/2019 10:19 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 22 de maig de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), vinculades amb l’Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Hospital l’1 de març de 2006.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dijous 23 de maig de 2019 i finalitza el dia 20 de juny de 2019 (ambdós inclosos). Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat.

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2006
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2006. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
Calendari de fases de concurs per a places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2006
03/09/2019 08:42 - Registre de publicació

L’acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), del Departament de Ciències Clíniques, àrea de coneixement de Medicina Preventiva i Salut Pública, Hospital vinculat l’Institut Català d’Oncologia-Hospital Duran i Reynals, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat de Medicina preventiva i salut pública, es reunirà el proper dia 6 de setembre de 2019 a les 14:30 hores a la Sala d’Actes de la Unitat Docent de Bellvitge.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 15:00 hores.

Proposta de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2006
Calendari de fases de concurs per a places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2006
17/09/2019 13:03 - Registre de publicació

L’acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), del Departament de Ciències Clíniques, àrea de coneixement de Medicina, Perfil docent d'Ortopèdia i reumatologia, Hospital vinculat l’Hospital de Bellvitge, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat de Reumatologia, es reunirà el proper dia 20 de setembre de 2019 a les 9:30 hores a la Sala d’Actes del Campus de Bellvitge.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:00 hores.

Calendari de fases de concurs per a places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2006
17/09/2019 13:31 - Registre de publicació

L’acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), del Departament de Ciències Clíniques, àrea de coneixement de Medicina, Perfil docent d’Endocrinologia i nutrició,  Hospital vinculat l’Hospital de Bellvitge, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat d’Endocrinologia i nutrició, es reunirà el proper dia 14 d’octubre de 2019 a les 9:00 hores a la Sala de Graus del Campus de Bellvitge.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Noves propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2006
Noves propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2006
Seu electrònica