Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (4 places)

Data de publicació:
07-06-2019
Data de modificació:
08-01-2020
Estat:
Oberta

RSS

9 publicacions
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (4 places)
07/06/2019 09:51 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 7 de juny de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dimarts 11 de juny de 2019 i finalitza el dia 9 de juliol de 2019 (ambdós inclosos). Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat.

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

 

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (4 places)
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (4 places). Nomenament dels membres de les comissions que han resoldre els concursos.
Calendari de fases del concurs del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística per a places de professorat agregat destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (4 places)
11/10/2019 11:26 - Registre de publicació

L’acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, àrea de coneixement de Microbiologia, es reunirà el proper dia 8 de novembre de 2019 a les 14:30 hores a l’Aula de Graus de la Facultat de Biologia.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 15:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística per a places de professorat agregat destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (4 places)
21/10/2019 11:14 - Registre de publicació

L’acte de constitució de la comissió que ha de jutjar dues places de professorat agregat destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, àrea de coneixement de Genètica, es reunirà el proper dia 16 de desembre de 2019 a les 15:00 hores a l’Aula de Graus de la Facultat de Biologia.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 15:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà per a places de professorat agregat destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (4 places)
28/10/2019 12:51 - Registre de publicació

L’acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 del Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà, àrea de coneixement d’Estratigrafia, perfil docent i investigador de Geoquímica marina, es reunirà el proper dia 6 de novembre de 2019 a les 9:00 hores a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de la Terra.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Proposta de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (4 places)
Noves propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (4 places)
Noves propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (4 places)
Seu electrònica