Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'accés d'una plaça dels cos docent de catedràtic d'universitat (promoció interna), vinculada amb l'Institut Català de la Salut, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Institut esmentat de data 1 de març de 2006

Data de publicació:
07-06-2019
Data de modificació:
22-11-2019
Estat:
Oberta

RSS

5 publicacions
Convocatòria de concurs d'accés d'una plaça dels cos docent de catedràtic d'universitat (promoció interna), vinculada amb l'Institut Català de la Salut, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Institut esmentat de data 1 de març de 2006
07/06/2019 13:21 - Registre de publicació

En el BOE de dia 7 de juny de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoca una plaça del cos de catedràtic d’universitat (promoció interna), vinculada amb l’Institut Català de la Salut, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat institut de data 1 de març de 2006.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a: Personal Acadèmic, Recinte de la Maternitat, Travessera de les Corts 131-159 (Pavelló Rosa). Telèfons de contacte 93.402.17.35 – 93.402.17.45

El termini de presentació d’instàncies comença el dimarts 11 de juny de 2019 i finalitza el dia 9 de juliol de 2019 (ambdós inclosos). La documentació a presentar amb la instància es relaciona a les bases de la convocatòria.

Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB)

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés d'una plaça dels cos docent de catedràtic d'universitat (promoció interna), vinculada amb l'Institut Català de la Salut, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Institut esmentat de data 1 de març de 2006
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'accés d'una plaça dels cos docent de catedràtic d'universitat (promoció interna), vinculada amb l'Institut Català de la Salut, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Institut esmentat de data 1 de març de 2006. Nomenament dels membres de la comissió que ha de resoldre el concurs
Calendari de fases del concurs del Departament de Ciències Clíniques per a una plaça del cos docent de catedràtic d'universitat (promoció interna), vinculada amb l'Institut Català de la Salut, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Institut esmentat de data 1 de març de 2006
17/10/2019 10:17 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament de Ciències Clíniques, àrea de coneixement de Medicina Preventiva i Salut Pública, es reunirà el proper dia 21 d’octubre de 2019 a les 11:00 hores a l’Aula 107 UD Bellvitge.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 11:30 hores.

Proposta de provisió de plaça del concurs d'accés d'una plaça dels cos docent de catedràtic d'universitat (promoció interna), vinculada amb l'Institut Català de la Salut, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Institut esmentat de data 1 de març de 2006
Seu electrònica