Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006

Data de publicació:
24-07-2019
Data de modificació:
27-01-2020
Estat:
Oberta

RSS

9 publicacions
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006
24/07/2019 15:08 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 24 de juliol de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l’Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Institut l’1 de març de 2006.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dijous 25 de juliol de 2019 i finalitza el dia 23 de setembre de 2019 (ambdós inclosos). El mes d’agost es considera inhàbil. Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

Enllaç a l'Acord sobre la desvinculació acadèmica com a requisit per accedir a la categoria de professorat permanent (Catedràtic i Agregat) i com a mèrit per accedir a la categoria de professorat lector (aprovat en Comissió Delegada de Personal Docent i Investigador el 22 d'octubre de 2018).

 

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006
Calendari de fases del concurs del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental per a places de professorat agregat permanent, vinculades amb l'Institut Català de la Salut
17/12/2019 16:24 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental, àrea de coneixement de Farmacologia, Hospital vinculat l’Hospital de Bellvitge, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat de Farmacologia clínica, es reunirà el proper dia 20 de desembre de 2019 a les 9:00 hores a l’Aula 106 de l’Aulari de Bellvitge.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Proposta de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006
Calendari de fases del concurs del Departament de Ciències Clíniques per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut
15/01/2020 12:25 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Ciències Clíniques, àrea de coneixement de Dermatologia, perfil docent de Les pròpies de l’àrea, perfil investigador de Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Hospital de Bellvitge, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat de Dermatologia, es reunirà el proper dia 20 de gener de 2020 a les 9:30 hores a la Sala d’Actes. Primer pis del Pavelló de Govern del Campus de Bellvitge.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:00 hores.

 

Calendari de fases del concurs del Departament de Ciències Clíniques per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut
20/01/2020 09:44 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Ciències Clíniques, àrea de coneixement de Medicina, perfil docent de Malalties infeccioses, perfil investigador de Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Hospital de Bellvitge, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat de Medicina interna, es reunirà el proper dia 22 de gener de 2020 a les 10:00 hores a la Sala de Graus de l'aulari del Campus de Bellvitge.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:30 hores.

 

Propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006
Propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006
Seu electrònica