You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

UB-LE-7008: Literatura Catalana / Catalan Literature

Fecha de publicación:
30-09-2019
Fecha de modificación:
07-01-2020
Estado:
Open

RSS

6 publications
UB-LE-7008: Literatura Catalana / Catalan Literature
30/09/2019 13:04 - Publishing register

PRESIDENT/A: Roger Friedlein - Ruhr Universität Bochum

SECRETARI/A: Lola Badia - Universitat de Barcelona

VOCAL 1: Gabriel Sansano Belso - Universitat d'Alacant

VOCAL 2: Louise Johnson  - University of Sheffield

VOCAL 3: Gabriel Ensenyat Pujol - Universitat Illes Balears

 

SECRETARI/A SUPLENT: Josep Murgadas Barceló - Universitat de Barcelona

VOCAL SUPLENT 1: Enric Gallén - Universitat Pompeu Fabra

VOCAL SUPLENT 2: Josep Ballester Roca - Universitat de València

VOCAL SUPLENT 3: Helen Buffery - University College Cork

VOCAL SUPLENT 4: Carme Oriol Carazo - Universitat Rovira i Virgili

Comunicació de la data de constitució de la comissió de selecció / Notification of constitution of selection committee
Barem de criteris específics / Specific criteria and scale
Comunicació de llista de superació de primera fase / Notification of candidate shortlist
Comunicació de la data de celebració de la prova de selecció / Notification of date of selection test
Proposta de contractació prioritzada/ Prioritized contract award proposal
Electronic office