You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

UB-LE-7026: Geografia Humana / Human Geography

Fecha de publicación:
01-10-2019
Fecha de modificación:
02-03-2020
Estado:
Open

RSS

6 publications
UB-LE-7026: Geografia Humana / Human Geography
01/10/2019 09:41 - Publishing register

PRESIDENT/A: Nicola Ansell - Brunel University of London

SECRETARI/A: Núria Benach Rovira - Universitat de Barcelona

VOCAL 1: Helen Jarvis - Newcastle University

VOCAL 2: Sako Musterd - University of Amsterdam

VOCAL 3: Sara González - University of Leeds

 

SECRETARI/A SUPLENT: Arlinda Garcia Coll - Universitat de Barcelona

VOCAL SUPLENT 1: Vicente Rodríguez Rodríguez - CSIC

VOCAL SUPLENT 2: Maria Lucinda Fonseca - Universidade de Lisboa

VOCAL SUPLENT 3:

VOCAL SUPLENT 4: Richard Ek - Lund University

Comunicació de la data de constitució de la comissió de selecció / Notification of constitution of selection committee
Barem de criteris específics / Specific criteria and scale
Comunicació de llista de superació de primera fase / Notification of candidate shortlist
Comunicació de la data de celebració de la prova de selecció / Notification of date of selection test
Proposta de contractació prioritzada / Prioritized contract award proposal
Electronic office