You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

UB-LE-7027: Histologia Humana / Human Histology

Fecha de publicación:
01-10-2019
Fecha de modificación:
15-01-2020
Estado:
Open

RSS

6 publications
UB-LE-7027: Histologia Humana / Human Histology
01/10/2019 09:45 - Publishing register

PRESIDENT/A: Marco Celio - University of Fribourg

SECRETARI/A: Carles Saura Antolín - Universitat Autònoma de Barcelona

VOCAL 1: Ernest Arenas - Karolinska Institute

VOCAL 2: Sandra Marmiroli - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

VOCAL 3: Manuel Guzmán Pastor - Universidad Complutense de Madrid

 

SECRETARI/A SUPLENT:

VOCAL SUPLENT 1: Eleonore Köhler - Maastricht University

VOCAL SUPLENT 2: Kenneth Langlands - University of Buckingham 

VOCAL SUPLENT 3:

VOCAL SUPLENT 4: Sandrine Humbert - Université Grenoble Alpes

Comunicació de la data de constitució de la comissió de selecció / Notification of constitution of selection committee
Comunicació de llista de superació de primera fase / Notification of candidate shortlist
Comunicació de la data de celebració de la prova de selecció / Notification of date of selection test
Proposta de contractació prioritzada / Prioritized contract award proposal
Electronic office