You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

UB-LE-7032: Dret del Treball i de la Seguretat Social / Labour and Social Security Law

Fecha de publicación:
01-10-2019
Fecha de modificación:
01-02-2021
Estado:
Open

RSS

7 publications
UB-LE-7032: Dret del Treball i de la Seguretat Social / Labour and Social Security Law
01/10/2019 11:02 - Publishing register

PRESIDENT/A: Deirdre McCann - Durham University

SECRETARI/A: Daniel Vázquez Albert - Universitat de Barcelona

VOCAL 1: Douglas Brodie - University of Strathclyde

VOCAL 2: José Joao Abrantes - Universidade Nova de Lisboa

VOCAL 3: Jesús Martínez Girón - Universidad de A Coruña

 

SECRETARI/A SUPLENT:

VOCAL SUPLENT 1: Victor Gotovac - University of Zagreb

VOCAL SUPLENT 2:

VOCAL SUPLENT 3: Arantzazu Vicente Palacio - Universitat Jaume I

VOCAL SUPLENT 4: Cristina Sánchez-Rodas Navarro - Universidad de Sevilla

Comunicació de la data de constitució de la comissió de selecció / Notification of constitution of selection committee
Barem de criteris específics / Specific criteria and scale
Comunicació de llista de superació de primera fase / Notification of candidate shortlist
Comunicació de la data de celebració de la prova de selecció / Notification of date of selection test
Proposta de contractació prioritzada / Prioritized contract award proposal
Electronic office