You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

UB-LE-7039: Historia Medieval / Medieval History

Fecha de publicación:
01-10-2019
Fecha de modificación:
17-02-2020
Estado:
Open

RSS

6 publications
UB-LE-7039: Historia Medieval / Medieval History
01/10/2019 12:03 - Publishing register

PRESIDENT/A: Giuliana Albini - Università Statale Milano

SECRETARI/A: Blanca Garí De Aguilera - Universitat de Barcelona

VOCAL 1: Richard D. Oram - University of Stirling

VOCAL 2: Pietro Corrao  - University of Palermo

VOCAL 3: Nikolas Jaspert - Universität Heiderberg

 

SECRETARI/A SUPLENT: Ignasi Baiges Jardí - Universitat de Barcelona

VOCAL SUPLENT 1: Maria Cristina Carile - University of Bologna

VOCAL SUPLENT 2: David Ditchburn - Trinity College Dublin

VOCAL SUPLENT 3: Miguel Ángel Bunes Ibarra - CSIC

VOCAL SUPLENT 4: M. Jesús Zamora Calvo - Universidad Autónoma de Madrid

Comunicació de la data de constitució de la comissió de selecció / Notification of constitution of selection committee
Barem de criteris específics / Specific criteria and scale
Comunicació de llista de superació de primera fase / Notification of candidate shortlist
Comunicació de la data de celebració de la prova de selecció / Notification of date of selection test
Proposta de contractació prioritzada / Prioritized contract award proposal
Electronic office