You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Convocatòria de procés selectiu, per a l'ingrés a l'escala de lletrats (subgrup A1) de la Universitat de Barcelona (Codi FA1/2019/1)

Fecha de publicación:
12-12-2019
Fecha de modificación:
28-05-2020
Estado:
Open

RSS

3 publications
Convocatòria de procés selectiu, per a l'ingrés a l'escala de lletrats (subgrup A1) de la Universitat de Barcelona (Codi FA1/2019/1)
12/12/2019 12:12 - Publishing register

Les sol.licituds es poden presentar del 16 de desembre de 2019 al 28 de gener de 2020, ambdós inclosos.

El Formulari de Sol.licitud i Pagament romandrà operatiu del dia 16 de desembre de 2019 a les 9.00 hores fins al dia 28 de gener de 2020 a les 19.00 hores.

Llista provisional de persones admeses i excloses i composició del tribunal
13/03/2020 15:59 - Publishing register

Període d'esmenes: del 16 al 27 de març de 2020, ambdós inclosos.

 

Als efectes del que estableix l'apartat tercer de la resolució d'11 de març de 2020, la sol·licitud d'esmenes s'ha de registrar d'acord amb el que estableix l'apartat 3.3 de les bases de la convocatòria.

Electronic office