You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Convocatòria de procés selectiu de borsa de treball de personal funcionari interí de l'escala d'auxiliars de biblioteca (Subgrup C1) de la Universitat de Barcelona (Borsa/AB 20)

Fecha de publicación:
26-02-2020
Fecha de modificación:
19-01-2021
Estado:
Open

RSS

13 publications
Convocatòria de procés selectiu de borsa de treball de personal funcionari interí de l'escala d'auxiliars de biblioteca (Subgrup C1) de la Universitat de Barcelona (Borsa/AB20)
26/02/2020 14:46 - Publishing register

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 27 de febrer de 2020 al 12 de març de 2020, ambdós inclosos.

El Formulari de Sol·licitud romandrà operatiu des del dia 27 de febrer de 2020 a les 9.00 hores fins al dia 12 de març de 2020 a les 19.00 hores.

Resolució de la llista de persones candidates i composició de la Comissió de Valoració
Acord de la data de la realització de la prova de coneixements
Acord sobre la modificació de la distribució de les persones aspirants per aules
Acords de publicació del model d'examen i respostes correctes de la prova de coneixements ajornada
Acord de publicació de la llista ordenada de les persones que han superat la prova de coneixements
Rectificació de la llista de persones que han superat la prova de coneixements
Electronic office