You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Convocatòria de concurs per proveir diverses places de professorat lector en règim de contracte laboral temporal de 28 de juliol de 2020

Fecha de publicación:
28-07-2020
Fecha de modificación:
28-10-2020
Estado:
Open

RSS

7 publications
Convocatòria de concurs per proveir diverses places de professorat lector en règim de contracte laboral temporal
28/07/2020 11:41 - Publishing register

En el DOGC d'avui 28 de juliol de 2020, es fa publica la resolució de 23 de juliol de 2020 de la Universitat de Barcelona, per la qual es convoca concurs per proveir diverses places de professorat lector en règim de contracte laboral temporal.

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 29 de juliol de 2020 i finalitza el dia 25 de setembre de 2020, ambdós inclosos. El mes d'agost és inhàbil.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió i el procediment, us podeu adreçar a les oficines d'afers generals de les administracions de centre corresponents indicades a l'Annex de la Resolució.

RESOLUCIÓ, de 29 de setembre de 2020 per la qual es fa públic un termini extraordinari per presentar sol·licituds de participació al concurs per proveir diverses places de professorat lector en règim de contracte laboral temporal, convocat per resolució del rector de 23 de juliol de 2020
Resolució de 14 d'octubre de 2020, de pròrroga en els terminis del concurs de professorat lector
.
Temporarily unpublished - Publishing register
.
Temporarily unpublished - Publishing register
.
Temporarily unpublished - Publishing register
Electronic office