You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

00041284 - Genètica, Microbiologia i Estadística - Genètica

Fecha de publicación:
16-10-2020
Fecha de modificación:
12-01-2021
Estado:
Open

RSS

5 publications
pendent
Temporarily unpublished - Publishing register
Resolució de la degana per la que es fa pública la modificació de la composició de comissions de selecció nomenades per jutjar l'adjudicació de places de professorat Lector de la Facultat de Biologia, convocades a concurs per resolució del rector de 23 de juliol de 2020
Comunicació de la data de constitució de la comissió de selecció (plaça 00041284). Convocatòria de concurs per proveir diverses places de professorat Lector en règim de contracte Laboral Temporal de 28 de Juliol de 2020 Places de la Facultat de Biologia
Publicació de l'acta de constitució, acord de criteris específics i acord de convocatòria de la prova de la comissió de selecció (plaça 00041284). Convocatòria de concurs per proveir diverses places de professorat Lector en règim de contracte Laboral Temporal de 28 de Juliol de 2020 Places de la Facultat de Biologia
Proposta d'adjudicació de la plaça 00041284 Convocatòria de concurs per proveir diverses places de professorat Lector en règim de contracte Laboral Temporal de 28 de Juliol de 2020 Places de la Facultat de Biologia
Electronic office