You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

UB-LE-9046: Microbiologia / Microbiology

Fecha de publicación:
12-11-2020
Fecha de modificación:
26-03-2021
Estado:
Open

RSS

3 publications
UB-LE-9046: Microbiologia / Microbiology
12/11/2020 14:03 - Publishing register

PRESIDENT/A: Peter Vandamme - Ghent University

SECRETARI/A: Teresa Vinuesa Aumedes - Universitat de Barcelona

VOCAL 1: Marja Tiirola - University of Jyväskylä

VOCAL 2: Mark Enright - Manchester Metropolitan University

VOCAL 3: José Luis Pedraz - Euskal Herriko Unibersitatea

 

SECRETARI/A SUPLENT: Miquel Viñas Ciorda - Universitat de Barcelona

VOCAL SUPLENT 1: Dirk Linke - Manchester Metropolitan University

VOCAL SUPLENT 2:

VOCAL SUPLENT 3:

VOCAL SUPLENT 4: Roland Benz - Jacobs University

 

Tornar a la convocatòria / Return to the call 

Comunicació de la data de constitució de la comissió de selecció / Notification of constitution of selection committee
Barem de criteris específics / Specific criteria and scale
Electronic office