You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

UB-LE-9024: Dibuix / Drawing

Fecha de publicación:
13-11-2020
Fecha de modificación:
26-02-2021
Estado:
Open

RSS

4 publications
UB-LE-9024: Dibuix / Drawing
13/11/2020 11:34 - Publishing register

PRESIDENT/A: Asunción Jodar Miñarro - Universidad de Granada

SECRETARI/A:Laura Baigorri ballarín - Universitat de Barcelona

VOCAL 1: Paulo Luis Ferreira de Almeida - Universidade do Porto

VOCAL 2: Stephen Farthing  - Royal Academy of Arts (London)

VOCAL 3: Amanda Ravetz - Manchester School of Art

 

SECRETARI/A SUPLENT: Antònia Vila Martínez - Universitat de Barcelona

VOCAL SUPLENT 1: Catherine Baker - Birmingham School of Art

VOCAL SUPLENT 2:

VOCAL SUPLENT 3:

VOCAL SUPLENT 4: Maria Concepción Sáez del Álamo - Universidad de Salamanca

 

Tornar a la convocatòria / Return to the call 

Comunicació de la data de constitució de la comissió de selecció / Notification of constitution of selection committee
Barem de criteris específics / Specific criteria and scale
Escrit de rectificació d'error material observat a l'acord de constitució i criteris publicats el 24 de febrer de 2021 a la plaça UB-LE-9024
Electronic office