You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

UB-LE-9026: Física de la Terra / Earth Physics

Fecha de publicación:
13-11-2020
Fecha de modificación:
24-02-2021
Estado:
Open

RSS

3 publications
UB-LE-9026: Física de la Terra / Earth Physics
13/11/2020 11:44 - Publishing register

PRESIDENT/A: Michel Campillo - Université Grenoble-Alpes

SECRETARI/A: Miguel Garcés Crespo - Universitat de Barcelona

VOCAL 1: Chiara Montomoli - Università di Torino

VOCAL 2: Mioara Mandea - CNES Centre National d'Etudes Spatiales

VOCAL 3: Hermann Zeyen - Université Paris-Sud 11

 

SECRETARI/A SUPLENT:

VOCAL SUPLENT 1:

VOCAL SUPLENT 2:

VOCAL SUPLENT 3: Luis G. Pujades Beneit - Universitat Politècnica de Catalunya

VOCAL SUPLENT 4: Luis A. Rivera - Université de Strasbourg

 

Tornar a la convocatòria / Return to the call 

Comunicació de la data de constitució de la comissió de selecció / Notification of constitution of selection committee
Barem de criteris específics / Specific criteria and scale
Electronic office