You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

UB-LE-9030: Filologia Grega / Greek Philology

Fecha de publicación:
13-11-2020
Fecha de modificación:
24-02-2021
Estado:
Open

RSS

3 publications
UB-LE-9030: Filologia Grega / Greek Philology
13/11/2020 11:57 - Publishing register

PRESIDENT/A: Richard Hunter - University of Cambridge

SECRETARI/A: Ignasi Xavier Adiego - Universitat de Barcelona

VOCAL 1: Timothy Duff - University of Reading

VOCAL 2: Michael Lloyd - University of Dublin

VOCAL 3: Consuelo Ruiz Montero - Universidad de Murcia

 

SECRETARI/A SUPLENT: Pilar Gómez Cardó - Universitat de Barcelona

VOCAL SUPLENT 1: Antonis Tsakmakis - University of Cyprus

VOCAL SUPLENT 2: Francisco l. Lisi Bereterbide - Universidad Carlos III de Madrid

VOCAL SUPLENT 3:

VOCAL SUPLENT 4:

 

Tornar a la convocatòria / Return to the call 

Comunicació de la data de constitució de la comissió de selecció / Notification of constitution of selection committee
Barem de criteris específics / Specific criteria and scale
Electronic office