You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Plaça de Biomedicina i Àrea de coneixement d' Immunologia

Fecha de publicación:
17-02-2021
Fecha de modificación:
20-04-2021
Estado:
Open

RSS

8 publications
Calendari de sessió constitutiva i acte de presentació
Publicació dels criteris específics i barem de valoració
Publicació de l'anunci de l'acte de presentació
Publicació dels acords adoptats a l'acte presentació
Publicació del resultat de la votació de la primera prova
Publicació del resultat de la votació de la segona prova
Proposta d'adjudicació de la plaça
Electronic office