You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Anunci de contracte temporal de Tècnic/a superior de publicacions - Àrea de Serveis Comuns, Grup UB i Projectes, Publicacions i Edicions

Fecha de publicación:
21-09-2017
Fecha de modificación:
16-03-2018
Estado:
Tancat
7 publications
Anunci de contracte temporal de Tècnic/a superior de publicacions plaça 6573 - Àrea de Serveis Comuns, Grup UB i Projectes, Publicacions i Edicions
Llista provisional de persones admeses i excloses
Resolució de rectificació de la llista provisional de persones admeses i excloses
Llista definitiva de persones admeses i excloses
Publicació de la convocatòria de la prova
Llista de persones que han superat la prova i convocatòria d'entrevista
Electronic office