You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Convocatòria de concursos públics per a la selecció de professorat associat i professorat associat mèdic

Fecha de publicación:
07-06-2019
Fecha de modificación:
07-06-2019
Estado:
Open

RSS

1 publication
Convocatòria de concursos públics per a la selecció de professorat associat i professorat associat mèdic
07/06/2019 13:23 - Publishing register

Convocatòria de concursos públics per a la selecció de professorat associat i professorat associat mèdic

En el dia d'avui es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen concursos públics per a la selecció de professorat associat i professorat associat mèdic.

Per a qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió i el procediment, us podeu adreçar a les oficines d'afers generals de les administracions de centre corresponents indicades a l’Annex de la Resolució.

Les sol·licituds es poden presentar del 11 de juny de 2019 fins el 25 de juny de 2019, ambdós inclosos.

La sol·licitud s’ha de formalitzar en el model d’imprès disponible en aquesta seu.

Electronic office