Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Recursos humanos

Recursos Humanos

Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006

Fecha de publicación:
20-09-2019
Fecha de modificación:
04-03-2020
Estado:
Abierta

RSS

7 publicaciones
Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006
20/09/2019 11:58 - Registro de publicación

En el BOE de dia 20 de setembre de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places del cos docent de professor titular d’universitat, vinculades amb l’Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Institut de data 1 de març de 2006.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dilluns 23 de setembre de 2019 i finalitza el dia 21 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos). El mes d’agost es considera inhàbil. Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006
Calendari de fases del concurs del Departament de Ciències Clíniques per a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006
24/01/2020 09:20 - Registro de publicación

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor titular d’universitat del Departament de Ciències Clíniques, àrea de coneixement de Medicina, perfil docent Hematologia i hemoteràpia, perfil investigador de Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Institut Català d’Oncologia, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat d’Hematologia i Hemoteràpia, es reunirà el proper dia 19 de febrer de 2020 a les 9:00 hores a la Sala d’Actes Pavelló Govern 1ªplanta, Campus Bellvitge de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Ciències Clíniques per a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006
29/01/2020 09:44 - Registro de publicación

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor titular d’universitat del Departament de Ciències Clíniques, àrea de coneixement de Medicina, perfil docent Oncologia Mèdica, perfil investigador de Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Institut Català d’Oncologia, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat Oncologia Mèdica, es reunirà el proper dia 2 de març de 2020 a les 10:00 hores a la Sala d’actes Pavelló Govern de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:15 hores.

Propostes de provisió de plaça del concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006
Propostes de provisió de plaça del concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006
Sede Electrónica