Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Recursos humanos

Recursos Humanos

UB-LE-7057: Toxicologia / Toxicology

Fecha de publicación:
01-10-2019
Fecha de modificación:
20-01-2020
Estado:
Abierta

RSS

6 publicaciones
UB-LE-7057: Toxicologia / Toxicology
01/10/2019 13:16 - Registro de publicación

PRESIDENT/A: Anders Goksoyr  - University of Bergen

SECRETARI/A: Jordi Llorens Baucells - Universitat de Barcelona

VOCAL 1: Guido Haenen - Maastricht University

VOCAL 2: Patrizia Hrelia - University of Bologna

VOCAL 3: Ricard Marcos Dauder - Universitat Autònoma de Barcelona

 

SECRETARI/A SUPLENT:

VOCAL SUPLENT 1:

VOCAL SUPLENT 2: Stefan Scholz - UFZ Leipzig

VOCAL SUPLENT 3: Mercedes Gomez Arnaiz - Universitat Rovira i Virgili

VOCAL SUPLENT 4: Miguel Angel Sogorb Sánchez - Universidad Miguel Hernández

Comunicació de la data de constitució de la comissió de selecció / Notification of constitution of selection committee
Barem de criteris específics / Specific criteria and scale
Comunicació de llista de superació de primera fase / Notification of candidate shortlist
Comunicació de la data de celebració de la prova de selecció / Notification of date of selection test
Proposta de contractació prioritzada / Prioritized contract award proposal
Sede Electrónica