Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Recursos humanos

Recursos Humanos

Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure), vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018

Fecha de publicación:
02-03-2020
Fecha de modificación:
13-11-2020
Estado:
Abierta

RSS

16 publicaciones
Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure), vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
02/03/2020 12:27 - Registro de publicación

En el BOE de dia 2 de març de 2020, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places del cos docent de catedràtics d’universitat (torn lliure), vinculades amb l’Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dimarts 3 de març de 2020 i finalitza el dia 30 de març de 2020 (ambdós inclosos). El mes d’agost es considera inhàbil. Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).+

 

Nota informativa de la resolució del rector d'11 de juny de 2020 i de la Instrucció d'aplicació a la tramitació telemàtica de processos selectius de PDI
Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure), vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure), vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
Calendari de fases del concurs del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure) vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018.
08/10/2020 10:27 - Registro de publicación

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d’universitat del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, àrea de coneixement Obstetricia i Ginecologia, perfil docent Les pròpies de l’àrea, perfil investigador Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Hospital Clínic, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat Obstetricia i Ginecologia, es reunirà el proper dia 21 d’octubre de 2020 a les 8:30 hores a l’aula 5 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure) vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018.
08/10/2020 10:36 - Registro de publicación

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d’universitat del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, àrea de coneixement Otorrinolaringologia, perfil docent Les pròpies de l’àrea, perfil investigador Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Hospital Clínic, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat Otorrinolaringologia, es reunirà el proper dia 22 d’octubre de 2020 a les 9:00 hores a l’aula 12 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:15 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Medicina per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure) vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
08/10/2020 11:45 - Registro de publicación

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d’universitat del Departament de Medicina, àrea de coneixement Medicina, perfil docent Malalties de l’aparell digestiu, perfil investigador Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Hospital Clínic, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat Aparell digestiu, es reunirà el proper dia 28 d’octubre de 2020 a les 8:30 hores a l’aula 5 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques per a places del cos docent de catedràtics d¿universitat (torn lliure) vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
09/10/2020 12:29 - Registro de publicación

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d’universitat del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, àrea de coneixement Pediatria, perfil docent Les pròpies de l’àrea, perfil investigador Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat Hospital Clínic, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat Pediatria, es reunirà el proper dia 10 de novembre de 2020 a les 9:00 hores a l’Aula 12 Facultat Medicina CS-Clínic

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Medicina per a places del cos docent de catedràtics d¿universitat (torn lliure) vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
14/10/2020 09:55 - Registro de publicación

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d’universitat del Departament de Medicina, àrea de coneixement Medicina, perfil docent Malaties de la sang, perfil investigador Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat Hospital Clínic, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat Hemotologia i Hemoteràpia, es reunirà el proper dia 14 d’octubre de 2020 a les 9:00 hores a l’aula 14 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Sede Electrónica