Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Recursos humanos

Recursos Humanos

00041334 - Química Inorgànica i Orgànica - Química Orgànica

Fecha de publicación:
16-10-2020
Fecha de modificación:
23-02-2021
Estado:
Abierta

RSS

4 publicaciones
Resolució del degà per la que es fa pública la modificació de la composició de la comissió de selecció nomenada per jutjar l'adjudicació de places de professorat LECTOR de la Facultat de Química, convocades a concurs per resolució del rector de 23 de juliol de 2020 - plaça 00041334 - Àrea coneixement Química Orgànica
Acta de constitució, Acord de criteris específics i convocatòria d'entrevistes del concurs de professor lector de la plaça 00041334 - Àrea de coneixement: Química Orgànica
Resolució de la proposta d'adjudicació de professorat Lector del Dept. de Química Inorgànica i Orgànica - Àrea Química Orgànica
Nova resolució de la proposta d'adjudicació de professorat Lector - plaça 00041334 - Àrea de Química Orgànica
Sede Electrónica