Sou aquí: Inici →  Serveis → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Cercador
Totes
4.559 anuncis
Anunci de proposta de contractació de la Comissió de Selecció del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-7004) / Announcement of recruitment proposal of the selection committee for the competition to fill Tenure-elegibe lecturer posts under the Serra Húnter Programme (UB-LE-7004)
Anunci de proposta de contractació de la Comissió de Selecció del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-7022) / Announcement of recruitment proposal of the selection committee for the competition to fill Tenure-elegibe lecturer posts under the Serra Húnter Programme (UB-LE-7022)
Anunci de propostes de provisió de plaça del concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
Anunci de propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna)
Anunci de la Nota aclaratòria de la composició de la Comissió de Valoració del procés selectiu per ampliar la borsa de treball de personal funcionari interí de l'escala d'auxiliars administratius (subgrup C2) de la Universitat de Barcelona
Anunci de proposta de contractació de la Comissió de Selecció del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-7058) / Announcement of recruitment proposal of the selection committee for the competition to fill Tenure-elegibe lecturer posts under the Serra Húnter Programme (UB-LE-7058)
Anunci de la publicació de la Resolució de convocatòria d'entrevista i nomenament de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a cobrir en comissió de serveis el lloc de treball 5987 de Cap de Negociat de Personal Acadèmic de l'Àrea d'Organització i Recursos Humans
Anunci de calendari de fases del concurs del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
Anunci de la Llista definitiva de persones admeses i excloses de contracte laboral temporal de Tècnic/a Especialitzat/ada (A/2019/11) a l'Administració de Medicina i Ciències de la Salut - Clínic -
Anunci de la publicació de la Resolució de convocatòria d'entrevista i nomenament de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a cobrir en comissió de serveis el lloc de treball 15010 de Cap d'Oficina d'Afers Generals de l'Administració de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Seu electrònica