Sou aquí: Inici →  Serveis → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Cercador
Recursos Humans
2.038 anuncis
Anunci de la publicació dels Acords de la reunió de Constitució del Tribunal de l'Anunci de contracte laboral temporal d'interinitat a plaça vacant d'Infermer/a (00038713) a l'Àrea de Serveis Comuns i Grup UB (OSSMA)
Anunci del calendari de fases del concurs del Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
Anunci del calendari de fases del concurs del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada per a places de catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna
Anunci del calendari de fases del concurs del Departament de Ciència de Materials i Química Física per a places de professorat agregat destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3
Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
Anunci de propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3
Anunci de la publicació de l'adjudicació de la Convocatòria per a cobrir en comissió de serveis el lloc de treball 33789 de Cap de Secció de Personal d'Administració i Serveis a l'Àrea d'Organització i Recursos Humans
Anunci de la publicació de la Llista provisional de persones admeses i excloses de contracte laboral temporal d'interinitat a plaça vacant de Tècnic/a Especialista de laboratori (7056) a l'Àrea de Suport a la Recerca (CCiT)
Anunci de la publicació del resultat de la prova i convocatòria d'entrevista (Llocs de treball 36728, 36731 i 36732) de la Convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per a proveir 41 llocs de treball vacants de PAS laboral de la Universitat de Barcelona (Full Inf. 196)
Seu electrònica