You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Subscribe to the news of the bulletin board

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
All
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Bulletin board unsubscription

Save Back
Searcher

Recursos Humans

Recursos Humans
4,217 bulletins
Anunci de la publicació dels acords adoptats a l'acte de presentació del concurs del Departament de Dinàmica de la Terra i l'Oceà (àrea de coneixement: Estratigrafia Perfil Estratigrafia i anàlisi de conques) convocatòria corresponent a la resolució del 26 d'octubre de 2020 (DOGC 20-10-2020) per la qual es convoquen places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent de promoció interna
Anunci de publicació dels criteris específics i barem de valoració de la plaça i de la publicació de l'anunci de l'acte de presentació del concurs del Departament de Dinàmica de la Terra i l'Oceà (àrea de coneixement: Estratigrafia Perfil Estratigrafia i anàlisi de conques) convocatòria corresponent a la resolució del 20 d'octubre de 2020 (DOGC 26-10-2020) per la qual es convoquen places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent de promoció interna
Anunci de llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011
Anunci de llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'una plaça de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011
Anunci de la publicació de l'anunci de l'acte de presentació del concurs del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística (àrea de coneixement: Genètica Perfil Les pròpies de l'àrea) convocatòria corresponent a la resolució del 27 de juliol (BOE 23-09-2020) per la qual es convoquen diverses places del cos docent de professor titular d'universitat
Anunci de la publicació dels criteris específics i barem de valoració de la plaça del concurs del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística (àrea de coneixement: Genètica Perfil Les pròpies de l'àrea) convocatòria corresponent a la resolució del 27 de juliol (BOE 23-09-2020) per la qual es convoquen diverses places del cos docent de professor titular d'universitat.
Anunico de proposta d'adjudicació de les dues places convocades a concurs públic per proveir contractes de personal investigador postdoctoral a la Facultat d'Educació - Didàctica i Organització Educativa (Places PostDoc03)
Anunci de proposta d'adjudicació de la plaça del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació del concurs per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
Anunci de proposta d'adjudicació de la plaça convocada a concurs públic per proveir contractes de persona investigador postdoctoral a la Facultat d'Educació - UFR Treball Social (Plaça PostDoc02)
Anunci de calendari de sessió constitutiva i acte de presentació del concurs del Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica per a places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent de torn lliure (12 places)
Electronic office