You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Subscribe to the news of the bulletin board

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
All
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Bulletin board unsubscription

Save Back
Searcher
All
6,951 bulletins
Anunci de la 1ª Resolució dels Ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes, curs 2020-2021
Anunci de resolució de la convocatòria d'una beca de col·laboració amb la Fira d'Empreses de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Anuci de publicació del resultat de la votació de la segona prova del concurs del Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, àrea de coneixement Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, per a places del cos docent de catedràtics d'universitat de promoció interna (19 places)
Anuci de publicació del resultat de la votació de la primera prova del concurs del Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, àrea de coneixement Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, per a places del cos docent de catedràtics d'universitat de promoció interna (19 places)
Anunci del Resultat de la prova i convocatòria d'entrevista de contracte laboral temporal d'Obra o Servei determinat de Tècnic/a Grau Mig (A/2020/21) a l'Àrea d'Estudiants i Alumni
Anunci de la publicació del resultat de la votació de la segona prova del concurs del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular (àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular Perfil Bioinformàtica) convocatòria corresponent a la resolució del 20 d'octubre de 2020 (DOGC 26-10-2020) per la qual es convoquen places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)
Anunci de comunicació de la data de constitució i barem de criteris específics de la Comissió de Selecció del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-9052) / Announcement of notification of constitution and specific criteria and scale of the selection committee for the competition to fill Tenure-elegibe lecturer posts under the Serra Húnter Programme (UB-LE-9052)
Anunci de comunicació de llista de superació de primera fase de la Comissió de Selecció del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-9041) / Announcement of notification of candidate shortlist of the selection committee for the competition to fill Tenure-elegibe lecturer posts under the Serra Húnter Programme (UB-LE-9041)
Anuci de publicació dels acords adoptats a l'acte de presentació del concurs del Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, àrea de coneixement Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, per a places del cos docent de catedràtics d'universitat de promoció interna (19 places)
Anuci de publicació dels criteris específics i barem de valoració del concurs del Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, àrea de coneixement Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, per a places del cos docent de catedràtics d'universitat de promoció interna (19 places)
Electronic office