You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Subscribe to the news of the bulletin board

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
All
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Bulletin board unsubscription

Save Back
Searcher

Secretaria i Òrgans de Govern

Secretaria i Òrgans de Govern
114 bulletins
Acord del Consell de Govern extraordinari de data 11 de novembre de 2020, de modificació de la Normativa de votació electrònica de la Universitat de Barcelona atesa la situació sanitària derivada de la COVID-19 i de modificació del calendari electoral de les eleccions a rector o rectora de la Universitat de Barcelona convocades pel Consell de Govern en data 8 d'octubre de 2020
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomenen els membres del Consell de direcció de l'Ateneu UB
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena president de l'Ateneu UB
Acord 9/2020 de la Junta Electoral Permanent, de proclamació provisional de candidatures a les eleccions al Rectorat 2020
Anunci de resolució del rector de la Universitat de Barcelona prorrogant l'adopció de mesures excepcionals per contenir el brot epidèmic de COVID-19
Anunci de resolució del rector de la Universitat de Barcelona de rectificació d'errors de la resolució de 16 d'octubre de 2020, d'adopció de mesures excepcionals per contenir el brot epidèmic de COVID-19.
Anunci de resolució del rector de la Universitat de Barcelona d'adopció de mesures excepcionals per contenir el brot epidèmic de COVID-19
Anunci de publicació de la normativa de votació electrònica de la Universitat de Barcelona, atesa la situació sanitària derivada de la covid-19
Anunci d'acord del Consell de Govern de data 7 d'octubre de 2020 per a la votació electrònica amb caràcter excepcional conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.
Anunci d'instrucció del gerent per la que es designa els responsables COVID-19 dels edificis i serveis no adscrits a una Facultat
Electronic office