You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Subscribe to the news of the bulletin board

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
All
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Bulletin board unsubscription

Save Back
Searcher
All
7,082 bulletins
Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat de promoció interna
Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs de places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
Anunci de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses de Tècnic/a Superior de Comitè Ètic d'Experimentació Animal (A/2018/08)
Anunci de la publicació de la convocatòria i tipologia de la prova i barem aplicable de l'Anunci de contracte de relleu per cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a de grau mitjà de vendes i distribució editorial (Codi R/2018/13), amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci d'una convocatòria de beca de col·laboració amb el Màster en Antropologia i Etnografia de la Facultat de Geografia i Història (FGH2018.10)
Anunci de la convocatòria i tipologia de la prova i barem aplicable de l'Anunci de contracte de relleu per jubilació parcial d'un/a Tècnic/a especialista de laboratori a l'Administració de Centre de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (7335)
Anunci de la publicació de la convocatòria d'entrevistes i la composició de la Comissió de Valoració de l'Anunci per tal de cobrir provisionalment, en comissió de serveis, les funcions corresponents al lloc d'Administratiu/va a l'Oficina d'Afers Generals de l'Administració de Centre de Medicina i Ciències de la Salut -Clínic-(15336)
Anunci del calendari de fases del concurs del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia per a places de catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna
Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs d'accés a places de catedràtics d'universitat de promoció interna vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
Anunci del calendari de fases del concurs del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals per a places del cos docent de catedràtics d'universitat de torn lliure
Electronic office