You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Subscribe to the news of the bulletin board

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
All
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Bulletin board unsubscription

Save Back
Searcher
All
7,082 bulletins
Anunci de convocatòria de beca de col·laboració: Projecte d'Innovació Docent de la Facultat de Belles Arts
Anunci de la publicació de la Resolució de rectificació dels terminis del punt 4.1 de l'Anunci de contracte de relleu per a cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a especialista de suport a l'aplicació Perseu (Codi R/2018/04) amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci de la publicació de l'adjudicació i quadre de valoracions de l'Anunci de contracte de relleu per cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a grau mitjà de laboratori dels Centres Científics i Tecnològics UB (Codi R/2018/02) amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci de la publicació de l'adjudicació i quadre de valoracions de l'Anunci de mobilitat temporal voluntària de personal laboral fix per a cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a especialista d'audiovisuals (Codi R/2018/14), amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci de convocatòria d'una beca de col·laboració per donar suport al Màster en Enginyeria Biomèdica de la Facultat de Física (FFIS2018.5)
Anunci de la publicació de l'adjudicació de l'Anunci de contracte Temporal d'Infermer/a a l'Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (6712)
Anunci de la publicació de la convocatòria i tipologia de la prova i barem aplicable de l'Anunci de contracte de relleu per a cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a superior de laboratori dels Centres Científics i Tecnològics (Codi R/2018/09) amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci de la publicació de la convocatòria i tipologia de la prova i del barem aplicable de l'Anunci de contracte de relleu per jubilacio parcial d'un/a Tècnic/a Superior de laboratori dels Centres Científics i Tecnològics (Codi 6522)
Anunci del resultat de la prova i convocatòria d'entrevistes de l'Anunci de mobilitat temporal voluntària de PAS laboral fix per motiu d'una jubilació parcial d'un/a Cap de Projecte a l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (6234)
Anunci de la convocatòria i tipologia de la prova de l'Anunci de contracte de relleu per cobrir les funcions d'un/a Infermer/a a l'Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (R/2018/08) amb motiu d'una jubilació parcial
Electronic office