You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Subscribe to the news of the bulletin board

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
All
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Bulletin board unsubscription

Save Back
Searcher
All
6,444 bulletins
Anunci dels Acords de la Comissió de Valoració dels llocs de treball 15027 i 36296 de la Convocatòria de concurs específic de mèrits per a proveir llocs singulars de personal funcionari (Full 187)
Anunci dels Acords de la Comissió de Valoració del lloc de treball 5965 de la Convocatòria de concurs específic de mèrits per a proveir llocs singulars de personal funcionari (Full 187)
Anunci dels acords de la Comissió de Valoració dels llocs de treball 7024 i 15016 de la Convocatòria de concurs específic de mèrits per a proveir llocs singulars de personal funcionari (Full 187)
Anunci dels Acords de la Comissió de Valoració del lloc de treball 5962 de la Convocatòria de concurs específic de mèrits per a proveir llocs singulars de personal funcionari (Full 187)
Anunci de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses de l'Anunci de mobilitat temporal voluntària de PAS laboral fix per motiu d'una jubilació parcial d'un/a Tècnic/a especialista de suport a l'aplicació Perseu (codi R/2018/04)
Anunci de convocatòria extraordinària d'una beca de col·laboració amb l'Institut de Recerca d'Educació (IRE) Codi FE2018.3
Anunci de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses de l'Anunci de mobilitat temporal voluntària de PAS laboral fix per motiu d'una jubilació parcial d'un/a Tècnic/a grau mitjà de Protocol (codi R/2018/05)
Anunci de la 3ª Resolució de la beca general del MECD per al curs 2017/2018 (augment de quantia)
Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses del contracte temporal de Tècnic/a especialista de Protecció de Dades (A/2018/02)
Anunci de l'adjudicació de la convocatòria de concurs de trasllat i reincorporació d'excedències per a proveir 42 llocs de treball vacants de personal auxiliar de serveis de la universitat de Barcelona (Full 190)
Electronic office