You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Subscribe to the news of the bulletin board

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
All
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Bulletin board unsubscription

Save Back
Searcher
All
7,082 bulletins
Anunci de la publicació del resultat de l'entrevista de l'Anunci de contracte de relleu per jubilació parcial d'un/a Auxiliar de Serveis de l'Administració de Centre de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic) (7445)
Anunci dels resultats de la prova, entrevistes i mèrits, de les places 6251 i 9330 (Tribunal nº 41) de la Convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per proveir llocs de treball vacants de PAS laboral (Full 183)
Anunci dels resultats de la prova, entrevistes i mèrits, de les places 7064, 7067 i 7110 (Tribunal nº 18) de la Convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per proveir llocs de treball vacants de PAS laboral (Full 183)
Anunci de Resolució de la Convocatòria extraordinària de 2 beques de col·laboració amb Alumni UB i la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona
17/09/2018 15:04 - Publishing register

2018.10

Anunci de Resolució de la Convocatòria extraordinària d'1 beca de col·laboració amb l'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la Universitat de Barcelona
17/09/2018 14:56 - Publishing register

2018.9

Anunci de Resolució de la Convocatòria extraordinària d'1 beca de col·laboració amb el Gabinet del Rectorat de la Universitat de Barcelona
17/09/2018 14:50 - Publishing register

2018.12

Anunci de la publicació de l'Anunci de contracte de relleu per a cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a especialista de suport a l'aplicació Perseu (Codi R/2018/04) amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs d'accés entre professorat acreditat a places de catedràtics d'universitat de torn lliure
Anunci de contracte de relleu d'un/a Tècnic/a superior d'anàlisi al Gabinet del Rectorat (15396) amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses de l'Anunci de contracte de relleu per jubilació parcial d'un/a Tècnic/a grau mitjà de laboratori a l'Administració de centre de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)
Electronic office