You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Subscribe to the news of the bulletin board

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
All
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Bulletin board unsubscription

Save Back
Searcher
All
7,409 bulletins
Anunci de la publicació del resultat de la prova i convocatòria d'entrevistes de l'Anunci de contracte de relleu per a cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a especialista de suport a l'aplicació Perseu (Codi R/2018/04) amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci de la publicació de la convocatòria i tipologia de la prova i barem aplicable de l'Anunci de contracte de relleu d'un/a Analista de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb motiu d'una jubilació parcial (Codi 11810)
Anunci de la publicació de la convocatòria i tipologia de la prova i barem aplicable de l'Anunci de contracte de relleu per cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a de grau mitjà de vendes i distribució editorial (Codi R/2018/13), amb motiu d'una jubilació parcial
Announcements of the competition to fill Tenure-elegibe lecturer posts under the Serra Húnter Programme
Anunci del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter
Anunci de la publicació de la llista provisional de contracte temporal de Tècnic/a Especialista de Laboratori (7119) -Servei de Camps Experimentals- Administració de Centre de Biologia i Ciències de la Terra
Anunci de resolució de la beca de col·laboració per donar suport als ensenyaments Criminològics i de la Seguretat de la Facultat de Dret FD2018.11
Anunci de resolució de la beca de col·laboració amb Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals de la Facultat de Dret FD2018.9
Resoluciño beca de Col.laboració FBD 2018.3
19/11/2018 14:26 - Publishing register

resolució de la beca de col·laboració amb el SIOF de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació FBD 2018.3

Anunci de la publicació de la convocatòria i tipologia de la prova i barem aplicable de l'Anunci de contracte de relleu per jubilació parcial d'un/a Tècnic/a grau mitjà de laboratori a l'Administració de centre de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic) (Codi 7291)
Electronic office